உள்ளுராட்சி தோ்தல் 2018 - முடிவுகள் -மொனராகல மாவட்டம் பிபிலா பிரதேச சபை!

Report
2Shares

மொனராகல மாவட்டம் பிபிலா பிரதேச சபை!

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன -15413 வாக்குகள் (ஆசனம் - 10)

ஐக்கிய தேசிய கட்சி -7316 வாக்குகள் (ஆசனம்-4)

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரகூட்டமைப்பு -2364 வாக்குகள் (ஆசனம் -2)

மக்கள் விடுதலை முன்ணணி -1853 வாக்குகள் (ஆசனம் -1)

482 total views