உள்ளுராட்சி தோ்தல் 2018 - முடிவுகள் பதுளை மாவட்டம் லுனுகல பிரதேச சபை!

Report
9Shares

துளை மாவட்டம் லுனுகல பிரதேச சபை!

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன -5838 வாக்குகள் (ஆசனம் - 06)

ஐக்கிய தேசிய கட்சி -8689 வாக்குகள் (ஆசனம்-08)

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரகூட்டமைப்பு -5711 வாக்குகள் (ஆசனம் -5)

மக்கள் விடுதலை முன்ணணி -592 வாக்குகள் (ஆசனம் -1)

708 total views