வனங்களை பாதுகாக்க விசேட வேலைத்திட்டம்

Report
1Shares

இவ்வருடத்தில் புதிதாக 1 இலட்சத்து 30 ஆயிரம் ஹெக்டயர் நிலப்பரப்பில் காடு வளர்க்கப்படும் என்று வன பாதுகாப்புப் பணிப்பாளர் நாயகம் அனுர சத்தரசிங்ஹ தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த வேலைத்திட்டத்தை வெற்றிகரமாக முன்னெடுப்பதற்கு வனப்பாதுகாப்பு கட்டளைகள் சட்டம் திருத்தியமைக்கப்படும். தனியார் துறையினதும் மக்களினதும் ஆதரவு இந்த வேலைத்திட்டத்திற்குப் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

காடுகளை அழிப்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்டனையை கடுமையாக்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது நாட்டின் மொத்த நிலப்பரப்பில் 29.7 சதவீதமான பகுதி காடுகளாகும்.

இந்த வனங்களின் எல்லைப்பகுதிகளை அடையாளமிட்டு அவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கும் விசேட வேலைத்திட்டமொன்று முன்னெடுக்கப்படுமென்று பணிப்பாளர் நாயகம் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

922 total views